ประตูที่สวยงาม จากการแข่งขัน เอลกลาซิโก ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ไฮไลท์สำคัญ คือ การิม...

ประตูที่สวยงาม จากการแข่งขัน เอลกลาซิโก ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ไฮไลท์สำคัญ คือ การิม เบนเซมา ได้ยิงประตูสุดสวยในเกมที่พบกับ บาร์เซโลน่าด้วย และยังมีประตูอื่นที่น่าสนใจ รับชมได้เลยตอนนี้ ที่นี่ M88 Thailand

#M88 #M88LaLiga #M88Gol #M88Thailand #ลาลีกา #ElClásico


#ประตทสวยงาม #จากการแขงขน #เอลกลาซโก #ในสปดาหทผานมา #ไฮไลทสำคญ #คอ #การม