การบริหารจัดการคาสิโนประเทศ แคนาดา แคนาดาเป็นประเทศที่สามารถเล่น การพนันออนไลน์ ได้โดยไม่ผิดกฎหมายเพราะการบริหารจัดการ คาสิโน ประเทศแคนาดา จะขึ้นอยู่แต่ละพื้นที่ว่าผู้มีอำนาจตามท้องถิ่นจะอออกกฎหมายอย่างไร จึงทำให้มีเสรีในการเล่นการพนันออนไลน์

การบริหารจัดการคาสิโนประเทศ แคนนาดา
การบริหารจัดการคาสิโนประเทศ แคนนาดา

จึงทำให้มีการสร้างเว็บไซต์พนันออนไลน์มากมายเพื่อมาจดทะเบียน เพราะประเทศแคนาดานั้นการจัดทำเว็บจะต้องมีการจดทะเบียนด้วย โดยค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจะขึ้นอยู่แต่ละเมืองด้วยเช่นกัน การคิดค่าจดทะเบียนจะขึ้นอยู่กับความจุและความเร็วของการรับส่งข้อมูลอินเตอร์เน็ต  ถึงแม้รัฐบาลกลางจะมีการแจ้งว่าการพนันออนไลน์ภายในประเทศแคนาดานั้นผิดกฎหมาย แต่ก็ไม่เคยมีเจ้าของเว็บไซต์การพนันออนไลน์คนไหนโดนดำเนินคดีแต่อย่างใด เพราะผู้ที่จัดทำเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะมีการ อาศัย server ในประเทศที่มีการเล่นพนันออนไลน์แบบไม่ผิดกฎหมายนั้นเอง เช่น กลุ่มประเทศ offshore กลุ่มประเทศ Caribbean เป็นต้น

การบริหารจัดการคาสิโนประเทศ แคนนาดา
การบริหารจัดการคาสิโนประเทศ แคนนาดา

ในช่วงปี ค.ศ. 2007 ประเทศแคนาดาถือว่าเป็นประเทศต้นๆที่มีเว็บไซต์การพนันออนไลน์ หรือ คาสิโน ออนไลน์มากที่สุด ทั้งนี้เพราะการออกกฎหมายภายในประเทศที่ไม่ชัดเจน จึงทำให้มีการสร้างเว็บพนันออนไลน์ขึ้นมากมายนั้นเอง

สามารถทดลองเล่น คาสิโนออนไลน์ ได้ที่นี้ <<<<<

หาข้อมูลเกี่ยวกับ คาสิโน ต่างประเทศเพิ่มเติมได้ที่นี้ <<<<<